web tracking
Contact us:+371 6 7325295
  • Tehniskais kafijas serviss

    Mūsu tehniskais personāls veic automātu ikgadējo profilaktisko apkopi. Speciālista veikta ikgadēja profilaktiska apkope novērš iespējamos darbības traucējumus.

    Ja automāta darbībā tomēr rodas traucējumi, par to ir jāziņo Selecta servisa centram, kurš rūpējas par servisa kvalitāti, automāta remontu un tā darbības atjaunošanu. Selecta darbinieks ieradīsies ne vēlāk, ka pēc astoņām stundām un atri veiks visus nepieciešamos remonta darbus.

    Mūsu tehniska centra darbinieki ir apmācīti atbilstoši visjaunākajām nozares prasībām.