web tracking
Contact us:+371 6 7325295
 • Darbavietai

  Apmācība un attīstība 

   

  Mērķis
  Nodrošināt, ka visi darbinieki karjeras laikā „Selecta” pastāvīgi mācās.

  Darbība
  Jaunie darbinieki tiek detalizēti iepazīstināti ar uzņēmumu, un viņi turpina pastāvīgi mācīties visā karjeras laikā. To var secināt pēc lielā darbinieku skaita, kuri izvēlas pavadīt lielu savas karjeras daļu ar mums un piedzīvo lielisku izaugsmi.

   

  Saziņa 

   

  Mērķis

  Mēs ticam, ka darbinieku saskarsme ir svarīgs darbinieku produktivitātes un apmierinātības ar darbu faktors. Mūsu iekšējās saziņas mērķis ir atbalstīt darbinieku saziņu, ieklausoties, ko mūsu darbinieki vēlas mums teikt, nodrošinot viņiem informāciju un saziņas atbalstu, kas nepieciešams, lai: 

  • saprastu „Selecta” mērķi un stratēģiju; 
  • palīdzētu mums katru dienu savā darbā sasniegt mūsu mērķi un stratēģiju; 
  • gūtu no sava darba prieku.

   

  Darbība 
  Divreiz gadā visā grupā veicam darbinieku viedokļu aptauju. Mēs veltām laiku, lai jaunos darbiniekus iepazīstinātu ar „Selecta”. Regulāri sazināmies ar darbiniekiem komandu sanāksmēs un publikācijās par notikumiem uzņēmējdarbībā un viņu kolēģu sasniegumiem. Mēs atbalstām izmaiņas, turpinot saziņu, izskaidrojot, kas notiek, kādēļ mēs veicam izmaiņas un ko tas nozīmē iesaistītajām pusēm. Mēs arī nodrošinām saziņu komandām, kas iepazīstina ar jaunajiem izstrādājumiem un pārdošanas punktu POS koncepcijām un tās pārdod. 

   

  Veselība un drošība 

   

  Mērķis 
  Aktīvi nodrošināt, ka „Selecta” veiktie uzņēmējdarbības pasākumi neietekmē „Selecta” darbinieku, klientu darbinieku un sabiedrības dalībnieku veselību un drošību. 

  Darbība
  Visā grupā mēs izmantojam veselības un drošības uzraudzības sistēmu, kas reģistrē visus lielākos starpgadījumus, tostarp arī veiktās darbības. Visi reģioni iegulda ievērojamu laika daudzumu (tas ir, vadību, informāciju) un naudu, lai samazinātu starpgadījumu iespēju.